Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy konstrukcji stropów

Z punktu widzenia budowy każdego domu optymalne wykonanie stropu jest szalenie ważne. Wszak to na nim opiera się więźba dachowa oraz dach jako taki, co w praktyce zawsze stanowi znaczące obciążenie dla konstrukcji. Nieprawidłowo wykonany strop może nie tylko utrudnić prace związane z przygotowaniem dachu, ale może wręcz zagrozić nośności budynku i tym samym stwarzać niebezpieczeństwo katastrofy budowlanej. Dlatego właśnie strop jest elementem szalenie ważnym, do którego wykonania powinna przyłożyć się ekipa budowlana. Im bardziej doświadczona, tym lepiej. Strop musi być zrobiony z odpowiednich materiałów, które gwarantują jego wytrzymałość i nośność.

Generalnie wskazane jest, by faktyczna nośność tego elementu była wyższa od tej zaplanowanej. Nikt bowiem nie zaszkodził sobie stropem mocniejszym niż pierwotnie zakładano, można natomiast łatwo znaleźć sytuacje, gdy zbyt słabo wykonany strop szybko obrócił się przeciwko jego użytkownikom. Ważne jest, aby strop był optymalnie zbrojony, ponieważ właśnie metalowe pręty w zasadniczy sposób na niego wpływają. Solidny, trwały strop jest wartością samą w sobie i z punktu widzenia domu jako całości nie wolno go ignorować. Trzeba też podkreślić, że projekt architektoniczny wcale nie musi być nieomylny w kwestii tego jak strop należy wykonać. Inwestor ma pełne prawo do modyfikowania założeń w tym zakresie, dlatego jeśli na przykład kierownik budowy proponuje nam zmiany zmierzające do wzmocnienia stropu – warto poważnie wziąć je pod uwagę.

Chodzi wszakże o to, by dom jako konstrukcja był jak najbardziej odporny.